Skissförslag till ny app med fokus på kvinnlig njutning (vektoreknik).
Vektografik, gjord i Adobe Fresco
Vektografik, gjord i Adobe Fresco
Två "Gretor" (vektorteknik)
Vektorgrafik gjord i Adobe Fresco
Vektorgrafik gjord i Adobe Fresco
Back to Top