Jag skapar i huvudsak olika illustrationer till kunduppdrag inom flera olika områden och enklare grafisk formgivning, även logotyper. Exempelvis illustrerar jag för bokomslag, skivomslag, bokillustrationer, illustration för digitala/tryckta magasin, Poster Art men även porträtt osv. Jag arbetar digitalt såväl som på duk och papper. 
Beträffande prislista kan den nedan förhoppningsvis ge en viss uppfattning om prissättning och arvodesnivåer, samt användas som diskussionsunderlag inför ett samarbete och uppdragsbeställning. Varje nytt uppdrag har sin unika förutsättning och därför går det att betrakta prislistan som som en generell guide. 

Illustration för bokomslag
Innefattar antingen endast framsida och eventuellt inklusive fram, rygg och baksida – så kallat Wraparound på Engelska. Upplaga upp om cirka 1 – 5000 ex. Ej grafisk design, enbart illustration.
7 000 till 10 000 (+ moms)
Royalty enligt standard.

Enskild illustration för tex bokförlag och Fine Art print-försäljare
Enklare Line art - typ:
3000 kr (+moms)
OBS! Högre pris för mer komplexa illustrationer enligt överenskommelse med uppdragsgivaren. Tex. mer bildburna böcker innebär ett mycket större arbete per bild/bilder.
Om det rör sig om ett flertal illustrationer så brukar jag tillsammans med uppdragsgivaren diskutera kring ett paketpris då flera illustrationer kan ha samma tema och inte kräver lika mycket förberedelse. Tex. 3000 kr för EN illustration, 10 x 2 700 kr för 10 illustrationer, 15 x 2 500 för femton illustrationer osv.
Då ingår det två skissvändor för att ta fram en idé/form och sedan är det tre korr-vändor per bild.

Porträtt och originalverk
Priset syftar till fysiskt/originalster (på papper eller canvas) och varierar generellt mellan 5 000 - 15 000 kr beroende på storlek och teknik. Akrylmålningar innebär högre pris än tecknat/linjebaserat. Då det är så stor variation beträffande prissättning så görs detta enligt överenskommelse med beställaren. 
Fine Art Prints går att köpa direkt från mig och kostar kring 790-950 kr beroende på storlek och upplaga.
Logotyp/logga
Logotyp = original/unikt
5000 - 8 000 kr (+ moms) beroende på omfattning rörande research/konceptframställning.

Allmänt kring användning samt friköp/ej friköp
Illustrationer innebär generellt inget friköp även om det kan förekomma. Istället gäller fri användning av illustrationen baserat på ursprungspriset  vid datumet för beställningen. Efter det tillkommer i regel arvode om 50% av ursprungspriset vi nytt avtal varje 3-årsperiod i de fall när illustrationer återanvänds/nytt förlängningsavtal. Detta sparar alltså uppdragsgivaren pengar.
De material som tryckts innan utgångsdatumet för avtalet, har tryckts. Inga nya upplagor kan därefter använda de illustrationer och teckningar som ingåtts tidigare avtal om. Om inget nytt avtal ingås, skall således alla illustrationer borttages från alla tryckta och digitala medier. ​​​​​​
Alla rättigheter till illustrationerna tillhör upphovsmannen, illustratören/jag, dvs. vidareförsäljning till tredje part är ej tillåten. 
Friköp: 
Vid friköp (köpa loss rättigheterna) vid illustrationer debiteras 3 gånger priset. Exempel: Ni beställer en illustration till ett magasin, en bok eller en broschyr för 3 000 kr (+ moms).  Priset blir då 9 000 kr (+ moms).
Logotyper friköps per automatik för 3000 kr (+ moms).

Timpris
850 kr + moms/timme
550 kr + moms per påbörjad halvtimme (upparbetad pågående kundrelation)
550 kr + moms/timme - vektorisering av logotyper

Frågor om Copyright
Verksamt, info om momssatser och regler.

Bildköpares vanliga frågor (texten nedan är till stor del baserad på Svenska Tecknares tidigare text):
Gällande alla bilder på denna webbsida: Inga bilder får användas utan ett skriftligt avtal med Stina Nord, upphovsmannen.
Kort om upphovsrätt
Att visa respekt för upphovsmannens verk är en självklarhet för alla seriösa bildköpare! En bra tumregel är att alltid fråga först. Lagen om upphovsrätt ger upphovsmannen rättsligt skydd till sitt verk. Så som patenträtten skyddar uppfinnarens konstruktion, skyddar upphovsrättslagen bildens återgivning av ett motiv. Upphovsrättslagen gäller för såväl analog som digital bildanvändning. Med BILD menas olika typer av bilder, som till exempel fotografier, teckningar, illustrationer, collage. Ett original är den bild som upphovsmannen levererar.
1 Vad köper jag?
När du beställer en bild, köper du bara rätten att använda den i ett bestämt sammanhang. All övrig användningsrätt – UPPHOVSRÄTT – är alltid upphovsmannens. 
2 Vem äger bilden?
Äganderätten till den levererade bilden, är alltid upphovsmannens. För att få behålla bilden krävs en särskild överenskommelse med upphovsmannen.
3 Hur får bilden användas?
En bild får bara användas i det sammanhang, som överenskommits med upphovsmannen. Det kan gälla en viss trycksak med angiven upplagestorlek och spridning eller publicering av en hemsida på nätet under en viss tid. Skulle något ändras efter överenskommelsen, måste upphovsmannen först kontaktas.
4 Vad gäller när bilden ska återanvändas?
Så snart en bild ska återanvändas, måste upphovsmannen kontaktas. Tänk på att återanvändning innebär ny ersättning.
5 Får bilden ändras?
Inga ändringar i bilden får göras utan upphovsmannens tillstånd. Det gäller beskärning, retuscher, digital manipulering eller andra metoder.Ibland följer man dock en praxis, som säger att beskärning av bilden kan tillåtas, förutsatt att dess innehåll inte förvanskas. Då ska upphovsmannen känna till detta i förväg.
I redaktionella och informationssammanhang ska namnet sättas ut. I reklamsammanhang BÖR namnet sättas ut.
6 Hur länge är bilden skyddad?
Ensamrätten att bestämma över bilden gäller i 70 år efter upphovsmannens dödsår. En fotografisk bild, som inte betraktas som verk, är i stället skyddat i 50 år efter framställningsåret. För att betraktas som fotografiskt verk, måste bilden ha en viss individualitet, originalitet och särprägel. Med det menas att två personer, oberoende av varandra, inte ska kunna framställa samma bild.
7 Får jag göra nya exemplar?
Nya exemplar av bilden får inte framställas utan upphovsmannens tillstånd, oavsett om det sker i tidningar, trycksaker, som fotokopior eller på nätet.
8 Får bilden överföras till data?
Att överföra en bild till ett digitalt system, är detsamma som att framställa ett nytt exemplar. Det gäller även vid överföring av en bild från ett digitalt system till ett annat, eller vid utskrift av bilden. Upphovsmannen måste därför alltid först ge sitt tillstånd. Numera är digital lagring av bilden ett moment i tryckprocessen. Upphovsmannens medgivande till att en bild får tryckas anses också gälla tryckteknisk lagring. Men den lagrade bilden får inte användas i något annat sammanhang och måste avlägsnas efter produktionen.
9 Vad gäller vid köp av arkivbild?
Vid köp av arkivbild köper du endast rätten att använda bilden i ett bestämt sammanhang. Den levererade bilden ska alltid returneras i oskadat skick efter användandet. Återanvänds bilden måste upphovsmannen alltid ha fått lämna sitt godkännande i förväg.
Vilken moms gäller? Skatteverkets sida ger svar.
6% | 12% | 25%

...och tack illustratör Stefan Lindblad för generöst delande av information och text

Back to Top