Digitalt kollage 2023

Digitala porträtt på frihand i gjorda Procreate

Konstverk till utställning 2020
'Skammen', blandteknik/kollage.
'Skammen', blandteknik/kollage.
'Samvetet', blandteknik på papper.
'Samvetet', blandteknik på papper.
'Sveket', blandteknik/kollage.
'Sveket', blandteknik/kollage.
Blandteknik på papper
Blandteknik på papper
Blandteknik på papper
Blandteknik på papper
Back to Top